Swedmec tjänster

Swedmec är ett renodlat tjänsteföretag med expertis inom värdeskapande utveckling och etablering av stabila affärsrelationer. Genom vår långa erfarenhet kan vi förstärka våra kunders organisation, kostnadseffektivt och med professionalism, helt anpassat till kundens krav.

Affärsutveckling

Här ingår marknadsföring, försäljning och Key Account Management. Det senare erbjuder vi också som separat tjänst för befintlig affärsportfölj.

Företagstjänster

Detta är ett samlingsbegrepp för våra övergripande tjänster som uppbyggnad av nya affärsområden eller etablering på nya marknader. Här ingår även M&A och uppbyggnad av filialer och dotterbolag.

Leverantörsutveckling:

  • Försäljning
  • Inköp
  • Kvalitet

Nätverkstjänster:

Inom vårt nätverk finns kvalificerade resurser inom konstruktion och utveckling.

  • Lokalt interface/On-site Resident
  • Produktutveckling
  • Konstruktion
  • Industridesign

Logistik, lager och distribution