Företagstjänster

Alla företag har behov av att utveckla, strukturera och förbättra verksamheten. Swedmec har lång erfarenhet inom organisation och affärsutveckling samt av att driva lönsamma företag. Genom våra företagstjänster ger vi andra företag möjlighet att ta del av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Swedmec erbjuder tjänster och rådgivning inom följande områden:

Verksamhetutveckling

I företagets utvecklingsprocess kan Swedmec gå in i olika faser, som till exempel förstudie, analys och rekommendation men också med konkret närvaro i genomförandeprocessen.

 • Ledningsstöd och chefscoachning
 • Utveckling, uppbyggnad och träning av säljteam
 • Leverantörsval och framtagning av kravspecifikation
 • RFQ / Benchmarking inom specifika områden
 • Affärsplaner för nya marknader

M&A

Swedmec kan effektivt hjälpa till vid fusion, split, förvärv och avyttring.

 • Företag-till-företag
 • Icke listade till icke listade
 • Sökning av uppköps- och förvärvskandidat
 • Försäljning och förvärv av företag

Bolagsbildning inom EU

Vid uppstart av ny verksamhet kan Swedmec vara behjälpliga med etablering, legal process och att få administrativa basfunktioner på plats.

 • Filial eller dotterbolag
 • Redovisning och löner
 • Rekrytering
 • Kontorsyta / lokalsökning

Kontakta Peter Ahlström för ytterligare information: peter.ahlstrom@swedmec.se