Affärsutveckling

Affärsutveckling är Swedmecs kärnverksamhet. Varje dag bygger vi upp och genomför affärer mellan företag där vi hjälper till att länka samman leverantörers erbjudande med tillverkares krav och behov. I tjänsterna ingår marknadsföring, försäljning och efterföljande Key Account Management som en del av tjänsten. Förutom den trygghet som vår långa erfarenhet ger dig som samarbetspartner, erbjuder vi också:

 • Swedmec har 40 år i branschen och vårt team har över 100 år av samlad
  erfarenhet
 • En effektiv affärsmodell som ger stora fördelar i jämförelse med att bygga
  upp en egen lokal organisation
 • Stor branscherfarenhet och kunskap inom tillverkande företag,
  underleverantörer och inköpskrav
 • Etablerade lokala kontakter inom EU och internationellt
 • Tidseffektiva processer tack vare våra stabila långsiktiga relationer med
  tillverkande företag
 • Lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning mot tillverkande
  företag/industrin
 • Tillgång till hela vårt team med lång erfarenhet inom industriella
  affärsprocesser
 • Tillgång till en rad olika tjänster inom konstruktion, utveckling och logistik
 • Stabilitet i affärsprocessen

Kontakta Fredrik Ahlström för mer information: fredrik.ahlstrom@swedmec.se