Företagspolicy

Swedmec miljö- och hållbarhetspolicy

Swedmec strävar efter att reducera företagets klimatpåverkan genom att kontinuerligt arbeta förebyggande och genom att vara konsekvent miljömedvetna i vårt val av tjänster, arbetsverktyg och samarbetspartners. Vi ställer även krav på att våra uppdragsgivare arbetar aktivt med dessa frågor.

Swedmec kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsåtagande är mer än en policy. Det är kärnan i vår arvsmassa och kan sammanfattas med några få enkla ord: Rätt från start samt rätt kvalitet på tid.
I praktiken betyder detta att:

  • Vi strävar efter lönsamhet för alla i affärsprocessen
  • Vi har kunden i fokus för att tillgodose en långsiktig lönsamhet och lojalitet
  • Rätt från början innebär att vi undviker tidsförlust och kvalitetsbrister på utförd tjänst
  • Vi följer upp varje utförd tjänst för att lära av tidigare projekt och för att ständigt förbättra vårt erbjudande samt öka vår organiska tillväxt

CSR / Socialt ansvar

Swedmec bidrar årligen till det arbete som lokala och internationella välgörenhetsorganisationer utför med målet att hjälpa människor i behov av stöd i samhället eller offer i internationella kris- och konfliktzoner.

GDPR Policy

Vi värdesätter vår affärsrelation och tar personlig integritet på största allvar. Vår GDPR-policy kan laddas ner här i pdf-format. Endast tillgänglig på engelska.