Swedmec i branschorganisationer

Samverkan mellan olika delar av närlingslivet är utvecklande för alla parter och ger utökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och till att utveckla affärsrelationer nationellt och internationellt.

Swedmec är medlem i följande branschoganisationer och handelskammare

FKG – Scandinavian Automotive Suppliers Association

www.fkg.se

SACC – Swedish-American Chamber of Commerce

www.sacc-usa.org

West Sweden Chamber of Commerce

www.handelskammaren.net

Swedish Foundry Association

www.gjuteriforeningen.se

SIBC – Sweden India Business Council

www.sibc.se

German-Swedish Chamber of Commerce

www.handelskammer.se

BSCC – British-Swedish Chamber of Commerce

https://bscc.info/