Kvalitets- och miljöcertifiering

Swedmec samarbetar uteslutande med certifierade leverantörer som möter industrins krav på kvalitet, miljö och anställningsvillkor. Detta är ett medvetet val för att i vår roll bidra till kvalitetssäkrade processer, miljökrav och långsiktig hållbarhet.

Våra samarbetspartners är certifierade enligt ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 och ISO 45001.

För uppdragsgivare som levererar till specifik industri som exempelvis medicinteknik eller energi, säkerställer vi att dessa uppfyller alla förekommande certifieringskrav.