Business matchmaking

Swedmec har lång erfarenhet av att skapa lönsamma relationer mellan högkvalitativa leverantörer och tillverkande företag. Beprövade processer för förstudie, analys och genomförande säkerställer att alla parters krav och förväntningar är kända och kan mötas.

Särskilt viktigt är att i ett långsiktigt perspektiv matcha kundens volym-och kvalitetskrav med leverantörens kapacitet och tekniska kvalitet. Här kan Swedmec bidra med dokumenterad erfarenhet och kunskap.

Genom ett samarbete med Swedmec kan ditt företag på ett kostnadseffektivt sätt etablera nya kundrelationer på marknaden.