Affärsområden

Swedmec har under lång tid utvecklat en diversifierad affärsportfölj som gett oss stabilitet och långsiktig organisk tillväxt.

Exempel på
vad vi erbjuder:

  • Interiöra och exteriöra komponenter för fordon
  • Glid- och ledlager
  • Bearbetningskapacitet
  • Gjutna komponenter för prototyp och serietillverkning i metalliska och icke-metalliska material inklusive modeller och verktyg
  • Kall och varmformade komponenter
  • Mekatronik/ elektronik
  • Plåtkomponenter och svetsade konstruktioner. Kall och varmformning av plåt

Ovanstående är ett urval. Kontakta oss och berätta om ert specifika behov, vi har ett stort nätverk av etablerade uppdragsgivare och nya tillkommer regelbundet.